Minimální navrhované sazby

Minimální navrhované sazby za živou hudební produkci pro profesionální muzikanty v České republice jsou vydedukovány a zprůměrovány podle reálně aplikovaných cen, bez provize agentůrám a managerům, pro středně profesionální úrověň (zdaleka se neblíži tedy tomu, co si učtují za vystoupení celebrity HP v ČR):

  1. Jedno tříhodinové vystoupení umělce (s krátkou zkouškou předem) v místě konání s kapacitou menší než 200 posluchačů: 3000 Kč
  2. Jedno solo tříhodinové vystoupení v místě konání s kapacitou vyšší než 200 posluchačů: 3500 Kč
  3. Dvě vystoupení umělce (délka obou max. 3 hodiny) v místě konání s kapacitou nižší než 200 posluchačů: 6000 Kč
  4. Dvě vystoupení umělce v místě konání s kapacitou vyšší než 200 posluchačů: 7000 Kč
  5. Přesčas: 30 minut (400 Kč), 60 minut (800 Kč)
  6. Náhrada za čas strávený cestováním na vystoupení: 300 Kč/hod.
  7. Náhrada za spotřebované pohonné hmoty, amortizaci vozidla a další cestovních výdaje: 10 Kč/1km
  8. Pauzy během vystoupení: 15-30 minut během dvouhodinového vystoupení
  9. Příplatky za vystoupení v noci (začátek od půlnoci dále): 500 Kč
  10. Částka vynaložená klientem na stravné za 1 den: 1000 Kč

Tyto sazby vycházejí z ekonomických propočtů a nákladů na životní zabezpečení umělce, osoby samostatně výdělečně činné (dále jen jako “OSVČ”), jako je například výše pojistných odvodů, doba cvičení, zkoušky s kapelou, průměrné ceny nástrojů sloužících k vykonávání hudební profese umělce a zkušenosti a znalosti v hudebním oboru. Je samozřejmě možné si s klientem sjednat individuální nacenění za jednotlivá hudební vystoupení. Vliv na výši uvedených sazeb mají rovněž příjmy a honoráře muzikantů zaštítěných neziskovými hudebními organizacemi v dalších evropských zemích.

Placené zkoušky pro muzikanty zatím nejsou v České republice ustáleny, jsou spíše výjimkou, ovšem v rámci spolupráce společnosti MusicDok s ostatními partnery bude toto předmětem vyjednávání na bázi aktivit odborových organizací s aktivní pomocí z naší strany.

Profesionální muzikant, OSVČ, nevykonává pracovní činnost na základě pracovní smlouvy se zaměstnavatelem. Takový muzikant je přímo “najímán” klientem k výkonu živé hudební produkce na základě podmínek a za určitý finanční obnos, který si s klientem sám sjedná. V tomto případě si muzikant platí sociální a zdravotní pojištění, daňové odvody, a nenáleží mu práva vyplývající z pracovněprávního vztahu, neboť si sám určuje výši svých příjmů a dobu dovolené. Muzikant OSVČ musí mít ovšem zajištěnou potřebnou právní ochranu. Znamená to, že nesmí být ve vztahu k muzikantovi, který je v zaměstnaneckém poměru, znevýhodňován, a musí mu být zajištěna ochrana v oblasti zdraví a bezpečnosti, a také současně poskytnuty vyhovující podmínky při vykonávání své profesní hudební činnosti v prostorách jeho klienta.