Užití zaznamenaných výkonů a záznamů

Povinnosti DJ v souvislosti s užitím zaznamenaných výkonů a záznam – povinnost se vztahuje i na a provozovatele či pořadatele akce.

“V těchto případech je to pořadatel akce (nejčastěji provozovatel příslušného zařízení), v rámci které k užití předmětů ochrany (tj dílo, výkon, záznam) dochází, kdo je povinen získat licenci k užití předmětů ochrany jejich sdělováním veřejnosti, tedy obvykle ne samotný DJ. Jde-li o akce pořádané pro okruh osob přesahující vlastní osobní potřebu fyzické osoby, jedná se o veřejné užití, resp. o sdělování předmětů ochrany veřejnosti a tento druh užití podléhá ochraně podle autorského zákona.

DJ může užívat ke sdělování veřejnosti pouze legálně pořízené originální hudební nahrávky (originální CD nosiče nebo hudební nahrávky v elektronické podobě zakoupené prostřednictvím legálního e-shopu) a mít od těchto hudebních nahrávek doklady o jejich zakoupení.

Pokud DJ zamýšlí tyto hudební nahrávky zkopírovat z originálu nosiče na harddisk počítače či jiný hmotný nosič a takto pořízené rozmnoženiny užívat ke sdělování veřejnosti, je potřeba získat prostřednictvím licenční smlouvy s INTERGRAMem a OSA souhlas od všech dotčených nositelů práv.

HRANÍ ŽIVÉ HUDBY

V případě hraní živé hudby je třeba získat licenci od autorů k užití jejich hudebních děl prostřednictvím OSA (Ochranný svaz autorů). Dle § 100 odst. 5 autorského zákona jste povinen oznámit OSA program produkce s uvedením jmen autorů a názvů děl, která mají být provozována, a to nejpozději 10 dnů před konáním produkce.”

Zdroj: http://www.intergram.cz/cs/faq/