Definice uměleckého a kreativního průmyslu

Není těžké se dohledat nespočetného množství studií a článků o tom, jak moc je hudba pro všechny důležitá. Dočtete se, jak nás hudba provází celou historií lidstva – a to jak v každodenním životě, tak v důležitých momentech, jako jsou svatby, pohřby, slavnostní imatrikulace a promoce, sportovní zápasy, maminky zpívající svým dětem, politická shromáždění a mnoho dalších. Svět se rozdělil na posluchače a účinkující, kteří si dokáží díky hudbě porozumět i bez znalosti rodného jazyka toho druhého.

Umělec Moby odpověděl na otázku „Co je hudba?“

Pro mě je nejvíc fascinující na hudbě to, že technicky – ve velmi literárním slova smyslu –  neexistuje. Obraz, socha, fotografie mohou fyzicky existovat, ale hudba je jen vzduchová tlaková vlna, která se dotkne ušního bubínku trochu jinak, než se vás dotýká normálně… tento jev dokáže v lidech vyvolat potřebu tančit, plakat, milovat se, cestovat napříč zemí, cítit odvahu jít do války apod. Je úžasné, jak něco tak subtilního a jemného dokáže vyvolat u lidí tak hluboké, pronikavé a skutečné emoce.“

(Moby, https://thoughteconomics.com/the-role-of-music-in-human-culture/)

4 základní elementy

 1. Intelektuální (duševní) vlastnictví
 2. Kreativní tvorba
 3. Komercializace kreativity
 4. Zboží a služby

                 Neboli zjednodušeně a podle našeho oboru

 1. Nápad na skladbu/písničku
 2. Proces zaznamenání nápadu s cílem vytvořit produkt
 3. Propagace nahrávky (řízený proces plánování produkce, výroby, distribuce, marketingu a propagace výsledného produktu)
 4. Prodej finálního produktu

Do 21. století platilo pravidlo, že

 1. Spotřebitelé vyžadovali nový produkt
 2. Umělci potřebovali nahrávací a propagační prostředky
 3. Spotřebitelé chtěli fyzickou nahrávku

Ale v současnosti, vzhledem k rapidnímu vývoji technologie, digitalizace hudebních záznamů a distribuce jsou nahrávací společnosti ohrožovány tím, že pouze první pravidlo stále přetrvává. Umělci si mohou převážnou část celého procesu zajistit sami. Záleží na jejich schopnosti, porozumění prostředí ve kterém (a s cílem na koho) pracují a zajistit si finance buď formou crowdfunding nebo grantů. Je ale důležité si uvědomit, že prodej fyzických kopií nahrávek nezaručí úspěšnost, ani finanční stabilitu umělcům.

UK Music Report 2015 píše, že je v největších společnostech hudebního průmyslu je nabízeno přibližně 117 320 pracovních pozic na plný úvazek, 21% lidí pracuje zadarmo – (nebo jak je jim tedy slíbeno, za ‘nutné pracovní zkušenosti’). Hudební průmysl v ČR má situaci ještě horší.