Práce s dětmi

POTŘEBA KREATIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

Děti hudba baví. V mateřských školkách se obvykle naučí zpívat, tančit, udržet rytmus. Když ale odcházejí ze základních škol, tak už obvykle zpívat neumí, neradi tančí a rytmus jim někdo musí vést. Proč? Hudební výuka na ZŠ neodpovídají realitě. Děti do první třídy ještě tak baví národní písnička, ale od třetí třídy již jedou v digitálních trendech. Hudba má dávat radost. Učitelé ale většinou hudbu dětí nemají rádi, takže je učí jen to co mají sami rádi, nebo to co znají. To zase nebaví děti. Mezigenerační propast. Z hodin hudební výchovy se stává povinnost a oboustranná trapnost. Výsledkem je pak obecná hudební negramotnost a tvůrčí impotence, která se po mnoho desetiletí prokazuje na české neschopnosti vytvořit hudbu, která se dá v zahraničí úspěšně prodat.

Funguje tady dobře interpretační umění, ale kreativní výuka na našich školách naopak zázemí nemá. A přitom vše začíná od songu, díla, ale to se na našich školách děti nenaučí. V českých školách ani není mnoho učitelů, kteří by potřebné základy dětem alespoň přiblížili. Pochopit principy soudobé hudební skladby bez lektorského vedení je však pro děti téměř nemožné.

Základním klíčem k úspěchu je originalita a kreativita. Schopnost sdílet emoce i myšlení a oslovit vhodným způsobem společnost. Hudba je nejrozšířenějším „jazykem“ na naší planetě. Zahraniční odborníci se shodují, že schopnost kreativity je v době digitální revoluce klíčová cesta k budoucnosti. 

Vědecké studie jasně dokazují vysoké procentuální zlepšení koncentrace, vytrvalosti, schopnosti sebevyjádření a týmové spolupráci u dětí, které se vzdělávají v hudební oblasti oproti těm, které hudbu nestudují. Průkazné je toto zejména v matematice či jazycích.

Takže pokud k problematice kreativní výuky přistoupíme i z hlediska vědecko – společenského napadne nás otázka, že ta dlouhodobá absence kreativity je možná záměrem.  Od dob J.A. Komenského se totiž dobře se ví, že děti se rychle naučí, jen to, co je baví.

Kreativní průmysly v zahraničí: článek CISAC.ORG