Pro učitele

Je-li vaším cílem vzdělávat nejen mladé lidi, ale třeba i pokročilé amatéry a semi-profesionály v hraní na hudební nástroje, DJingu, hudební produkci apod., máte dvě možnosti, kde se můžete uplatnit. Záleží na vašich možnostech a schopnostech, která z těchto dvou variant je pro vás vhodnější.

 

PLATOVÉ PODMÍNKY UČITELŮ VE VEŘEJNÉM A SOUKROMÉM SEKTORU

  1. V SOUKROMÉM SEKTORU

Soukromé učení je pro některé lepší varianta hlavně proto, že nabízí lepší platové možnosti a časové podmínky, které můžete přizpůsobit vašim jiným aktivitám, jako je profesionální kariéra v daném oboru, nebo jiný vedlejší zdroj příjmů, čas na vaše další studia či rodinu. Ať učíte u sebe či u vašeho klienta doma, nebo v pronajatých prostorách, nezapomeňte, že všechny 3 kategorie pojištění (úrazu, odpovědnosti a věcí) od MusicDok se vztahují i na tyto aktivity.

Nevýhoda soukromého učení je hlavně v tom, že vy sami musíte neustále pracovat na vašem veřejném profilu a propagaci.  Mnoho školitelů využívá např. možností sociálních sítí k šíření jejich práce, jako jsou YouTube.com tutorials aj. Část vašeho vyučování tedy může probíhat online, v kombinaci s vyučováním soukromě.

Ceny za soukromé učení jsou na vás, ale obecně platí, že se ceny pohybují mezi 150-350kč za hodinu mimo Prahu, a 300-550Kč za hodinu v Praze.

MusicDok doporučuje tyto odkazy k prezentaci vašich služeb po celé ČR:

Se zaměřením na Prahu:

  1. VE VEŘEJNÉM ŠKOLSTVÍ

Platové podmínky učitelů ve veřejném školství (bez akademii) pro rok 2019

Učitelů ve veřejném školství je stále málo, a velkým přičiněním je nepochybně i právě platové ohodnocení pedagogů. Pro srovnání jsme sem přidali porovnání platových podmínek učitelů ve  veřejném školství.

Tato tabulka se vztahuje na pedagogické pracovníky typu:

  • Učitelé
  • Vychovatelé
  • Metodici pro vzdělávání
  • Lektoři-instruktoři
  • Někteří akademičtí pracovníci
  • Speciální pedagogové
  • Pedagogové volného času
  • Asistenti pedagogů

 

Stupeň Platové třídy a tarify (Kč/tis./měsíc hrubého) bez příplatku

 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 13.50 14.00 15.90 17.20 21.80 27.30 27.53 28.02 28.63 29.32 30.40
2 14.00 15.20 16.50 17.90 22.40 27.54 27.78 28.51 29.23 30.21 31.80
3 14.90 16.20 17.60 19.10 23.06 27.86 28.21 28.88 30.40 31.48 33.50
4 15.90 17.30 18.80 20.30 24.12 28.44 29.08 29.96 31.67 33.79 36.30
5 16.90 18.40 20.00 21.80 25.10 29.32 30.00 31.22 33.64 36.38 39.90
6 18.40 20.00 21.70 23.60 26.98 30.82 31.66 32.95 36.46 39.38 43.10
7 18.90 20.50 22.30 24.20 27.75 31.52 32.34 33.84 37.33 40.37 44.10
Zdroj tabulky: https://kupnisila.cz/platove-tridy-tabulky/