Nahrávání a vysílání

Hudební platforma pro Vaše potřeby – nejen profesní, účetní a právní poradenství, ale i pojištění na míru pro muzikanty, DJs a zvukaře.

Studioví hráči

Tato část je určena pro hudebníky, kteří jsou zaměstnáni k nahrávání hudby pro mediální projekty, jako jsou filmy, televize, inzeráty, počítačové hry a alba, kde jsou placeni produkční nebo nahrávací společnosti.

Spotřebitelská veřejnost je dobře chráněná zákonem a soudy. Mají možnost uplatnit svá práva, pokud nedostanou to, co očekávali. Pokud si nejste jisti svou pozicí, obraťte se na MusicDok na martin@musicdok.com. Pokud nabízíte své služby jako sólista, mějte připraveného adekvátní náhradníka/ky pro případ, že nebudete schopni hrát (pro nemoc, nepředvídatelné životní situace aj.).

Kapely a interpreti

Pokud již hrajete sólo, či s kapelou delší dobu, získat nabídku na nahrávací smlouvu může být velice vzrušující moment, u kterého můžete mít pocit, že pokud nebudete jednat rychle, nebude se již opakovat. Nebuďte ale ukvapení. Dávejte si prosím pozor, co podepisujete. Pošlete návrh smlouvy klidně nám na martin@musicdok.com, a my si to přečteme za vás, ať máte jistotu, že je smlouva v pořádku.

Tantiemy

Na celém světě již funguje identifikace nahrávek podle protokolu ISRC (International Standard Recording Code). Každá nahrávka i každé hudební video mají po registraci u kolektivního správce dané země přidělený tento několikamístný kód, podle kterého jsou pak jednotlivě identifikovatelné.

Práva výkonného umělce

Výkonný umělec má právo rozhodnout o zveřejnění svého uměleckého výkonu. Sólista vytváří-li výkon sám, a dirigent, sbormistr, divadelní režisér a sólista, vytváří-li výkon spolu s členy uměleckého tělesa, má právo rozhodnout, zda a jakým způsobem bude uvedeno jeho jméno při zveřejnění výkonu a dalším užití jeho výkonu. Výkonný umělec má právo na ochranu před každým znetvořením, zkomolením nebo jinou změnou svého výkonu, která by byla na újmu jeho pověsti.  Osobnostní práva zanikají smrtí výkonného umělce.