Studioví hráči

Tato část je určena pro hudebníky, kteří jsou zaměstnáni k nahrávání hudby pro mediální projekty, jako jsou filmy, televize, inzeráty, počítačové hry a alba, kde jsou placeni produkční nebo nahrávací společnosti.

Spotřebitelská veřejnost je dobře chráněná zákonem a soudy. Mají možnost uplatnit svá práva, pokud nedostanou to, co očekávali. Pokud si nejste jisti svou pozicí, obraťte se na MusicDok na martin@musicdok.com. Pokud nabízíte své služby jako sólista, mějte připraveného adekvátní náhradníka/ky pro případ, že nebudete schopni hrát (pro nemoc, nepředvídatelné životní situace aj.).

 

Zapojení

Pokud potřebujete poradit s konkrétním problémem, MusicDok má dohody o spolupráci se společnostmi SAI – hájící zájmy autorů a interpretů a společností INTEGRAM – „nezávislou společností výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů. Chrání nejen jejich práva kolektivními smlouvami s uživateli, ale i inkasuje a rozděluje veškeré peníze z veřejného provozování nahrávek v ČR, na základě mezinárodních smluv i ze zahraničí. Určuje výši odměn z veřejného provozování všem uživatelům v souladu s autorským zákonem a na základě mezinárodních standardů, ale i ve vztahu k místním poměrům v našich hudebně-ekonomických podmínkách. Pokud jde o práva autorů, ta spravuje několik kolektivních správců pro jednotlivé druhy autorských děl. K dalším informacím, prosím, obraťte se na Ministerstvo kultury nebo zkuste jejich webové stránky www.mkcr.cz.”

 

Rozdíl mezi společnostmi OSA a Integram 

„INTERGRAM a OSA vykonávají kolektivní správu při výkonu autorských práv a dohlížejí na dodržování práv autorů a práv souvisejících s právem autorským. Rozdíl mezi těmito kolektivními správci je v okruhu těch, koho zastupují. INTERGRAM zastupuje výkonné umělce, výrobce zvukových a zvukově-obrazových záznamů, zatímco OSA zastupuje autory hudby a textů k hudbě a hudební nakladatele. Jinými slovy každý kolektivní správce zastupuje určitou skupinu nositelů práv pro určitá práva.“

Zdroj: http://www.intergram.cz/cs/faq/

Autorská práva

Hudebníci mají jistou ochrany proti tomu, aby jejich výkon byl zaznamenán bez jejich souhlasu. Souhlas se obvykle uděluje použitím standardních smluv a formulářů o souhlasu zaznamenání výkonu a následném použití, včetně případné autorské tvorby umělce. Někdo vám může tvrdit, že vás souhlas byl dán skutečností, že záznam probíhal za vašeho vědomí, ale vy jste neudělali nic, abyste tomu zabránili. Standardní smlouva podepsaná všemi schválenými dodavateli uvádí, že musí zajistit, aby souhlasy výkonných umělců požadované zákonem o nahrávání byly podepsané legitimní smlouvou.

 

Natáčení živých vystoupení

V platné standardní smlouvě MusicDok o živnostenském podnikání je ustanovení, které brání zvukovému a audiovizuálnímu nahrávání bez předchozího písemného souhlasu.

Nicméně byste měli mít realistický pohled na tento typ situace. Mnoho událostí je v dnešní době natočeno také prostřednictvím kamer a telefonů, či dokonce živě přenášeno (live streaming). Je prakticky nemožné tomuto zabránit. Pokud zjistíte, že kamery byly nastaveny výslovně pro natáčení vašeho výkonu a neexistuje žádná smlouva na pokrytí této situace, máte právo říci ne. Všichni hudebníci ve skupině by měli souhlasit s nahráváním před zahájením nahrávání.

Pokud udělíte kolektivně souhlas, ujistěte se, že je toto oprávnění míněno jen pod podmínkou písemné dohody o právech a budoucím použití daného záznamu. Pokud vědomě svolíte, aby byl záznam pořízen, ale vaše stanovisko není písemně ujasněno, může být smluvně velmi obtížné (až nemožné), aby vám MusicDok zpětně pomohl stanovit vaše práva.  Zejména pokud později uvedete, že jste byli natočeni proti vaší vůli.