Nakladatelství a komponování

Nakladatelem je subjekt, který zastupuje autora nebo majitele práv zpravidla při veškerém užití jeho díla. Autor, který se rozhodne, že jeho dílo bude spravovat nakladatel, očekává, že jeho skladbu se podaří nabídnout k vydání tiskem či provozování v cizině a že tak vznikne ekonomický přínos pro obě strany. Nakladatel může zastupovat zahraničního majitele práv při užití jeho díla, eventuálně přetextování do jazyka státu, ve kterém působí. Výhodou pro autora by mělo být, že se o ekonomiku díla nemusí starat a může se věnovat autorství. Nevýhodou může být špatně postavená smlouva a při nečinnosti nakladatele, který majitele práv zastupuje, se pak stává tato smlouva finančně nevýhodnou.

Rada SAI: Každou smlouvu konzultujte s odborníkem, právníkem OSA, Intergramu, MusicDok nebo SAI.

Rada MusicDok: Pokud si nejste jisti, jaké právní zastoupení ze zmíněných společností vám může pomoc s vaším problémem nejlépe, napiště nám email na martin@musicdok.com a my vám poradíme.

V malém teritoriu ČR je pro nakladatele velmi obtížné, prodat zastupované dílo tak, aby procentní podíl, vyplývající ze smlouvy byl pro autora výhodný. Smlouvy s celosvětovým rozsahem jsou lákavé, ale velmi obtížně se naplní jejich očekávání. Kvalita nahrávek a rozsah tvorby ve světových hudebních bankách ukazuje, že dostat se na světový trh je velmi obtížné a mnohdy nemožné. Jistou výhodou může být zařazení vaší tvorby do hudební knihovny i bez celkové nakladatelské smlouvy, kdy při neúspěšnosti nakladatele při prodeji vaší tvorby by byla tato smlouva finančně velmi nevýhodná.

 ALTERNATIVNÍ ZASTUPOVÁNÍ

OSA zastupuje autora při udělování souhlasu ke všem užitím, anebo ho nezastupuje. Výjimku lze sjednat pouze pro udělování souhlasu s tzv. synchronizací. Pokud nejste zastupovaný, musíte si např. na každém koncertě vyjednat s pořadatelem odměnu za autorské užití vašeho díla, pokud o ni máte zájem.

ZASTUPOVÁN X NEZASTUPOVÁN

Někteří muzikanti řeší, jak jinak by mohli být zastupovaní, případně co pro ně znamená být nezastupovaný. Alternativou k OSA může být členství v jiném evropském ochranném svazu. Autor se může zastupovat také sám, ale pokud jsou jeho písně často hrané v rádiích, je pro něj těžké uhlídat, kolikrát na kterém rádiu jeho skladbu zahráli, pakliže za to chce autorské odměny. Výhody a nevýhody proč být v OSA jsou popsány výše.

V České republice existují sdružení lidí, kteří jsou proti OSA a odrazují muzikanty, aby do tohoto sdružení vstoupili. Měli bychom si však uvědomit, že pokud by v ČR nefungoval OSA, tak by zde pravděpodobně vznikl jiný ochranný svaz, který by spravoval kolektivní práva a musel by se opět řídit autorským zákonem. Asi nejvhodnějším způsobem, jak se se zastupováním svých autorských práv vypořádat, je stát se zastupovaným OSA a snažit se na valných hromadách, které OSA pořádá, měnit fungování tohoto sdružení ve prospěch všech zastupovaných autorů tak, aby se dělo spravedlivě. Pokud se zároveň autor nebo hudebník stane členem SAI, má větší možnost ovlivňovat byrokratické hudební prostředí.

SAI také připomínkuje fungování OSA a změny v autorském zákoně. Každý autor si musí rozmyslet, co je pro něj nejvhodnější, a zda vůbec chce být jakkoliv zastupovaný a jestli chce, aby OSA udělovala licence k použití jeho díla, za které pak vybírá odměny.

Ve stanovách OSA je zaneseno, že nesouhlasí-li se zněním navrženého bodu některá ze tří skupin (textaři, skladatelé, nakladatelé), bod není schválen a poměr rozúčtování se dá změnit. Tím jsou chráněny jednotlivé skupiny proti přijetí pro ně nevýhodného hlasov
aného návrhu. Týká se to například právě poměru odměn z prodaných nosičů atp.

Sdružení, která kritizují OSA, například www.svazautoru.org – Svaz nezávislých autorů (SNA), další je třeba www.stoposa.cz. Těchto sdružení je víc a snaží se upozornit na problematiku zastupování v ČR nebo např. tzv. „presumpci viny“ – odevzdávání peněz z každého prodaného prázdného nosiče a vypalovaček. OSA se k tomu vyjadřuje na svých webových stránkách.

PŘÍKLADY PROČ BÝT A NEBÝT V OSA

Proč být v OSA

  • Vaše tvorba bude spadat pod kolektivní smlouvy OSA, která prodává licence k užití díla, inkasované peníze dále rozděluje mezi autory.
  • Koncertní užití vaší tvorby je chráněno a ošetřováno licencí OSA.
  • Písničky a veškerá tvorba hraná v médiích jsou monitorovány a rozúčtovány autorům podle klíče OSA, i když zde není stoprocentní jistota, že zazní písnička v menším rádiu a bude vyúčtována. V tomto případě se jedná o desetiny haléřů. Viz web SAI, Rozúčtování rádií.
  • Pokud se z vaší písně stane hit, neuhlídáte sami, v kterých médiích a kolikrát ji hráli, a už vůbec nezvládnete ošetřit vybírání tantiém.

Proč nebýt v OSA

  • Jestli si vaše tvorba nečiní nárok na to být v rotacích rádií a objevovat se v klipech nebo v TV pořadech, a pokud vám vydané skladby ošetří sám interpret nebo vydavatel, nebo si album vydáte sami, nevznikne vám žádná škoda nečlenstvím v OSA.
  • Když budete coby občasný autor-interpret koncertovat v klubech, budete mít jakousi zdánlivou mini výhodu, že za vás nebude pořadatel platit tantiémy na OSA a budete pro pořadatele levnějším spolupracovníkem (to je spíš výhoda pro pořadatele).
  • Z hudby pro reklamní účely, ke které si sami sjednáte podmínky se vám nebude strhávat režijní srážka OSA a ušetříte cca 15% z celkové možné tržby.
  • Můžete být členem jiné organizace, např. ve světě.
Zdroj ke stažení: Muzikantův průvodce byrokracií, SAI