Ochranná práva

V momentě, kdy se vaše kariéra začne ubírat profesionálním směrem, budete potřebovat právní poradenství a výpomoc. Možná už na takové úrovni jste. MusicDok spolupracuje se společnostmi SAI, INTEGRAM a OSA, a i u nás najdete team zaměřený na autorské právo.

Pro vás je to tak ideální situace. Stačí napsat Mgr. Martinovi Zilvarovi LLM na martin@musicdok.com a on Vám již poradí. Buď vyřešíte Váš problém zdarma jen poradenstvím přes email, nebo  se případ vyřeší s naší partnerskou právní kanceláří, nebo jednou z výše zmíněných organizací. Kazždopádně uděláme maximum pro to, abychom Vám pomohli vyřešit váš problém.

AUTORSKÉ PRÁVO PODLE OSA

Co je to licence?

Licence je oprávnění (souhlas) poskytnuté autorem k užití jeho díla.  Za autory, jejichž práva OSA spravuje, licence uděluje OSA prostřednictvím licenčních smluv, a to za autorskou odměnu sjednanou podle sazebníku OSA.

Co je to synchronizace?

Synchronizace je licence pro využití hudby jako podkresu či podbarvení v jiném audiovizuálním díle, např. ve filmu, reklamním spotu, upoutávce, prezentačním videu společnosti atp. Dobře vybraná hudba může přesně dokreslit a vyjádřit atmosféru/náladu scény. Synchronizace je také spojení hudby s jakýmikoliv jinými produkty, jako jsou např. počítačové hry, digitální přání pro zákazníky, hudební hračky nebo třeba zvukový podkres webové stránky.

Chci uzavřít smlouvu s OSA – JAK MÁM POSTUPOVAT?

Po vyplnění žádosti o uzavření smlouvy a uhrazení registračního poplatku dojde k uzavření smlouvy o správě autorských majetkových práv.

Po uzavření smlouvy je nutné zaregistrovat (tzv. ohlásit) vaše jednotlivé skladby. Registraci skladeb provádíte v online účtu nebo na papírových formulářích. Ohlášené dílo je základní podmínka pro vyplacení autorských odměn za jeho užití.

Autorské odměny OSA pravidelně rozděluje na základě nashromážděných informací o užití děl – z playlistů od pořadatelů akcí, hlášení z TV a rádií apod.

Zdroj: https://www.osa.cz/autori-a-nakladatele/

MusicDok doporučuje k přečtení https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs/web/observatory/faqs-on-copyright-cs pro F&Q o autorských právech.