Podnikání

Účetnictví a daně

MusicDok se vám snaží pomoc i s tím, jak se systematicky a jednoduše orientovat v účetnictví s pomocí společnosti iDoklad.
Daň z příjmu fyzických osob
Zdanění autorských honorářů se v posledních třech letech dramaticky vyvíjelo, a v každém z let 2013, 2014 a 2015 jsou podmínky pro zdanění autorských honorářů odlišné.

Být OSVČ s či bez živnosti

U autorských honorářů do 10 tis. informuje umělec plátce, že se jedná o autorský honorář, který ve výši do 10 tis. podléhá srážkové daní (daňová povinnost tím tak zcela přechází na plátce honoráře).

OSVČ (Osoba samostatně výdělečně činná) si kompletně zodpovídá za své náklady a obchody. Umělci (spisovatelé, herci, zpěváci, umělečtí fotografové, výtvarníci atp.) podnikají podle autorského zákona a nepotřebují tak ke své činnosti živnostenské oprávnění

Hledání práce v HP

Nabízí práci přímo v HP, jako např. hudebníci do Filharmonie Bohuslava Martinů, mechanici hudebních nástrojů ve výrobě čel, průvodce hudební expozicí apod.

Zdravotní pojištění

Každá OSVČ odvádí své zdravotní pojišťovně jednou za měsíc zálohy. Měsíční zálohy se vypočítají z Přehledu příjmů a výdajů. Do dubna 2011 tedy musí každá OSVČ své pojišťovně odevzdat Přehled příjmů a výdajů. Minimální zdravotní pojištění činí zákonem 13,5 % z jedné poloviny průměrné mzdy stanovené nařízením vlády.

Sociální pojištění

Sociální pojištění jsou poplatky, které jdou ve své většině na důchodové zabezpečení, menší část jde na takzvanou politiku nezaměstnanosti. Velikost záloh na sociální pojištění a jejich výše se řídí zejména tím, jestli máme samostatnou výdělečnou činnost jako:

  • hlavní činnost
  • vedlejší činnost s vyššími zisky
  • vedlejší činnost s nízkými zisky

Důchod

Práci a podnikání časem u většiny lidí nahradí důchodový věk a s ním spojené finance. Starobní důchod je v současné době často diskutované téma. Nynější důchodový systém vychází ještě z devatenáctého století, kdy se lidé dožívali nižšího věku, pracovat začínali dříve a celá socio-ekonomická situace byla rozdílná od té dnešní, proto se tolik mluví a píše o důchodové reformě. Pojďme se ale podívat na důchod ze současného praktického hlediska.