Pojistná ochrana

Pojištění hudebních nástrojů a audiotechniky

Pojištění movitých věcí = pojistné krytí (chránící klienty MusicDok) před poškozením a odcizením jejich hudebních nástrojů a audio techniky během hudebního výkonu/produkce či výuky.

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti = pojistné krytí (chránící zákazníky MusicDok) před škodou způsobenou Vaším neúmyslným jednáním na zdraví třetí osoby (např. někoho v publiku), nebo jejich majetku, během hudebního výkonu/produkce či výuky.

Pojištění úrazu a smrti

Úrazové pojištění na následky trvalé invalidity a pojištění úrazové smrti = pojistné krytí chrání členy MusicDok výhradně před úrazy, které nastanou při činnosti související s jejich činností. Utrpí-li pojištěný úraz, jehož trvalé následky dosáhnou 1% dle Oceňovací tabulky B, bude pojištěnému vyplacena částka adekvátně podle kategorie jeho tarifu. Pojištění se také vztahuje na případ, byla-li úrazem pojištěnému způsobena smrt, která nastala do 3 let po úrazu.

Jak nahlásit škodu

Tato část se možná mnohým bude zdát zbytečná, ale věřte, že by vás asi hodně mrzelo, kdyby Vaše pojištění nebylo uznané na základě špatného postupování při nahlášení pojistné události. Pokud máte jakékoliv otázky, neváhejte se na nás obrátit. Uděláme maximum pro to, aby Vaše situace byla vyřešena.