Jak nahlásit škodu

 

 

Tato část se možná mnohým bude zdát zbytečná, ale věřte, že by vás asi hodně mrzelo, kdyby Vaše pojištění nebylo uznané na základě špatného postupování při nahlášení pojistné události. Pokud máte jakékoliv otázky, neváhejte se na nás obrátit. Uděláme maximum pro to, aby Vaše situace byla vyřešena. Emailem kontaktujte přímo nás na skody.musicdok@okgroup.cz, nebo pana Karla Běhana z OK GROUP a.s., kteří zaštiťují celý koncept pojistek pro zákazníky MusicDok na kbehan@okgroup.cz.

 

UDÁLOST TRESTNÉHO ČINU

Obecně platí, že „trestný čin“ je vnímán ve 3 hlavních kategoriích:

    1. Újma na zdraví
    2. Újma na majetku
    3. Přestupek

Když se Vám něco stane, jako například, že Vám odcizí hudební nástroj či audio techniku nebo Vás někdo napadne a zavoláte policii ČR (na lince 158 nebo 112), budou se Vás ptát na tyto otázky:

Kdo?

 

Totožnost účastníků: pachatel, poškozený, svědci; pokud oznamovatel nezná jejich totožnost, uvede co nejpodrobnější popis osoby a jejích vnějších projevů.
Kdy?

 

Doba, kdy k události došlo (okamžik nebo období; pokud je událostí více, chronologicky je seřadit a uvést souvislosti; dobu je možné i odhadnout podle jiných souběžných událostí – politických, sportovních, kulturních).
Kde?

 

Místo nebo místa, kde k události došlo, příp. kde trestní čin vyšel najevo nebo byl dokonán; pokud oznamovatel nezná přesnou dislokaci (adresu), uvede, jak lze místo vyhledat.
Jak? Popis jednání všech zúčastněných osob.
Co? Popis skutku.
Čím? Zde vyjmenovat předměty doličné, jako jsou nástroje a zbraně.
Proč? Motiv jednání pachatele.
Následek?

 

Zda byla způsobena újma na zdraví nebo újma na majetku apod.

!!! Právo na vyrozumění o tom, jak bylo oznámení vyřízeno, vznikne oznamovateli jen tehdy, pokud o to při podání trestního oznámení výslovně požádá, tzn. uvede do protokolu nebo napíše do písemného oznámení, že si přeje být informoVán (v závěru písemného oznámení uvede např.: “Přeji si být informoVán o tom, jak bylo moje oznámení vyřízeno.”).

*ZDROJ: https://portal.gov.cz

S oficiálním zápisem od policie se ihned, jak budete mít možnost, obraťte na nás. Popište nám do emailu (na adresu skody.musicdok@okgroup.cz), jaká škoda Vám vznikla, přiložte relevantní dokumentaci a my se Vám ozveme co nejdříve zpět.

MusicDok doporučuje:

 • Pořiďte si vlastní foto evidenci týkající se incidentu
 • Zajistěte si svědky, než Vám odejdou domů – zaznamenejte si pro policii jejich jméno, trvalé bydliště a telefonní kontakt

PROSÍM BERTE NA VĚDOMÍ, ŽE POJIŠTĚNÍ VAŠEHO VYBAVENÍ SE NEVZTAHUJE NA KRÁDEŽ Z PÓDIA, STEJNĚ TAK, JAKO BY VÁM NEUZNALI KRÁDEŽ VAŠEHO VYBAVENÍ NĚKDE V KAVÁRNĚ, KDYŽ ODEJDETE NA TOALETU A NECHÁTE SVÉ VĚCI BEZ DOZORU.

PŘI KRÁDEŽI MUSÍ BÝT PŘEKONÁNA PŘEKÁŽKA, JAKO NAPŘ. ZÁMEK.

PODAŘILO SE NÁM PRO VÁS VYLEPŠIT PODMÍNKY PŘI KRÁDEŽI Z AUTA, ALE MUSÍTE SE UJISTIT, ŽE ČÁST VYBAVENÍ, KTERÁ NENÍ V KUFRU AUTA, JE PŘIKRYTÁ NAPŘ. DEKOU, ABY NEBYL PŘEDMĚT VIDĚT ZVENKU.

Pro více informací si pročtěte plné znění podmínek pojištění, nebo se podívejte na naše F&Q. Pokud hledáte již ukradený nástroj, podívejte se do naší databáze kradených nástrojů. Třeba budete mít štěstí a nejdete ho. Pokud ne, doporučujeme se podívat i online, nebo na kamenné bazary v místě události, protože zloději se snaží kradených věcí rychle zbavit.

UDÁLOST ZRANĚNÍ NEJEN BĚHEM PODÁNÍ VÝKONU

K tomu, aby se mohlo vyřešit pojistné odškodnění Vaší újmy na zdraví, bude potřeba oficiální lékařská zpráva (od jakéhokoliv Vámi zvoleného lékaře s odborným zaměřením na Váš konkrétní problém) – k tomu nejlépe pomůže tento formulář. Standardě si lékař účtuje cca 250 Kč za vyplnění tohoto formuláře a pojišťovna tuto částku neproplácí. Popište nám pak i do emailu (na adresu skody.musicdok@okgroup.cz), jaká škoda Vám vznikla, přiložte relevantní dokumentaci a my se Vám co nejdříve ozveme zpět.

Nezapomeňte, že členové naší společnosti MusicDok mají výhodné slevy na Poliklinice Národní, která se zaměřuje na zdravotní problémy a úrazy hudebních profesionálů. Tak se na ně neváhejte obrátit. V lepších rukou být nemůžete.

UDÁLOST NEÚMYSLNÉHO POŠKOZENÍ (ŠKODA NA ZDRAVÍ NEBO MAJETKU NĚKOHO JINÉHO)

U této kategorie je to velmi podobný proces řešení situace, jako například když nabouráte jiný automobil. Samozřejmě možných scénářů toho, co se může stát je mnoho, ale pojďme si uvést jeden příklad v 6 bodech:

 1. Během Vašeho vystoupení zakopnete o kabel, spadnete do publika a někoho zraníte svým pádem na něj a třeba i Vaším hudebním nástrojem.
 2. První přijde ochranka klubu, pak manažer, a ten vyhodnotí situaci.
 3. Pokud by škoda, kterou jste způsobili, nebyla náhoda, ale úmysl, zavolal by policii. Je-li ale situace skutečná nehoda z Vaší strany, tj. nejednalo se o úmyslné jednání, policii volat nikdo nebude, a klub nebude chtít mít se situací nic společného.
 4. Vysvětlí poškozenému, že se má domluvit s Vámi.
 5. Poškozený se bude vyžadovat nároku na odškodnění újmy na zdraví či jeho osobním majetku. Vy ale máte díky MusicDok pojištění odpovědnosti a můžete zachovat klidnou hlavu.
 6. Prokážete se v telefonu zákaznickou kartou v aplikaci YourPass, on/ona si opíše Vaše jméno a klientské číslo, uvidí v ní i Váš Certifikát odpovědnosti v hodnotě relevantní vaší kategorii (až do 6,5 milionu Kč) a také uvidí kontaktní údaje pojišťovny, kde jako poškozený může nahlásit svoji vzniklou škodu, ověřovat si stav pojistné události, dodat potřebné dokumenty. V případě potřeby se s ním zkontaktuje likvidátor, který zajišťuje zdárné ukončení pojistné události.
 7. Nezapomeňte po události nahlásit škodu i Vy na skody.musicdok@okgroup.cz

Nám na Vaší ochraně totiž vážně zaleží!