Pojištění hudebních nástrojů a audiotechniky

Pojištění movitých věcí = pojistné krytí (chránící klienty MusicDok) před poškozením a odcizením jejich hudebních nástrojů a audio techniky během hudebního výkonu/produkce či výuky.

Každý z nás řeší starosti o hudební nástroje či audio techniku, kterou používáme při vystupování, zvučení, nahrávání, cvičení, či vyučování. Mnohdy také potřebujeme něco někomu půjčit, nebo nám samotným něco chybí, ale není hned nutné si to kupovat. Snažili jsme se pro Vás upravit pojištění Vašeho vybavení tak, aby skutečně vyhovovalo požadavkům hudebních profesionálů.

Je samozřejmě stále nutné si své věci hlídat, chovat se k nim šetrně a pokud si/někomu něco půjčujete, nezapomenout na smlouvu o půjčení (zde zdarma ke stažení).

Naši kolegové z  Allianz pojisťovny, a.s. pro Vás rozepsali, na co se pojistka vztahuje a na co ne (její plné znění naleznete zde), ale můžeme Vás ujistit, že například škody způsobené radioaktivní kontaminací Vás jen tak nepotkají. Tedy doufejme.

 • Podívejte se také na F&Qkde najdete konkrétní odpovědi na otázky, které možná máte.
 • Nezapomeňte, že práce na obnově poškozené nebo zničené věci musí být uskutečněny bez zbytečného odkladu a dokončené nejpozději do 12 měsíců od vzniku škody.

Rozsah pojištění

 1. Předmětem pojištění jsou movité věci, které náleží pojištěnému nebo které má v držení a zodpovídá za ně, na deklarovanou hodnotu, která odpovídá výpočtu nákladů pojištěného na obnovu věci k počátku pojištění;
 2. Pojištěním jsou kryta tzv. všechna rizika, která nastanou v době pojištění s výjimkou nebezpečí dále vyloučených;
 3. Pojistné plnění v případě totální škody odpovídá hodnotě věci před jejím zničením nebo v případě poškození věci její opravě;
 4. Za účelem zachování pojištění po případné vyplacené škodě je pojištěný povinen zaplatit dodatečné pojistné odpovídající období od vzniku škody do výročního dne pojištění pro obnovení pojistné částky;

Příklady výluk z pojištění, co není pojištěno

 1. Pojištěný se na škodě podílí částkou odpovídající spoluúčasti specifikované v pojistné smlouvě;
 2. Škody způsobené přímo nebo nepřímo v souvislosti s válkou, invazí, občanskými nepokoji, vojenskou mocí, revolucí a podobnými činy;
 3. Škody způsobené přímo nebo nepřímo teroristickým činem;
 4. Škody způsobené radioaktivní kontaminací;
 5. Škody na věci způsobené při nakládce, vykládce, během přepravy, pokud jsou kryté jiným existujícím přepravním pojištěním;
 6. Škody způsobené zpožděním nebo ztrátou trhu;
 7. Jakékoli škody, zničení, ztráta elektronických dat;
 8. Škody způsobené houbami, plísněmi a mikroorganismy
 9. Pojištění se nevztahuje na škody, jejichž plněním by se pojistitelé vystavili sankcím nebo embargu vyhlášeným OSN, EU a USA.