Pojištění úrazu a smrti

 

Úrazové pojištění na následky trvalé invalidity a pojištění úrazové smrti = pojistné krytí chrání členy MusicDok výhradně před úrazy, které nastanou při činnosti související s jejich činností.  Utrpí-li pojištěný úraz, jehož trvalé následky dosáhnou 1% dle Oceňovací tabulky B, bude pojištěnému vyplacena částka adekvátně podle kategorie jeho tarifu. Pojištění se také vztahuje na případ, byla-li úrazem pojištěnému způsobena smrt, která nastala do 3 let po úrazu.

Úrazy s trvalým následkem jsou pro muzikanty asi nejhorší noční můrou, protože díky nim již nemohou vykonávat svoji výdělečnou činnost a jsou tak značně omezeni v jejich příjmu. Zaměříme se proto teď na úrazy rukou a uší. Podařilo se nám snížit běžných 10% minimálního poškození pouze na 1%! Takto by například vypadalo vyplacení při 15% a 20% trvalé ztuhlosti při poranění prstů:

Ztráty ukazováku se záprstní kostí, úplná ztuhlosti prstu v krajním ohnutí až 15%:

Varianta STUDENT:     15 % ze 100.000,- Kč = 15.000,- Kč

Varianta PROFI:            15% z 700.000,- Kč = 105.000,- Kč

Varianta PREMIUM:    15 % z 1.000.000,- Kč = 150.000,- Kč

Ztráty palce se záprstní kostí, úplná ztuhlost palce v nepříznivém postavení až 25 %:

Varianta STUDENT:     25 % ze 100.000,- Kč = 25.000,- Kč

Varianta PROFI:            25% z 700.000,- Kč = 175.000,- Kč

Varianta PREMIUM:    25 % z 1.000.000,- Kč = 250.000,- Kč

A kdo nedával pozor v hodinách biologie, protože se mu zrovna v hlavě přehrávala jeho oblíbená skladba, zde je obrázek s vysvětlením, co je to např. záprstní kost.

Po úrazech prstů se převážná většina z nás bojí o úrazy sluchu. Zahrnuli jsme pro Vás tuto oblast také do seznamu. Při trvalých následcích, které vznikly úrazovým poškozením sluchu, bude vyplaceno v případě:

 

 

STUDENT

PROFI PREMIUM
Oboustranné nahluchlost těžkého stupně až 35 % 35.000,- 245.000,- 350.000,-
Jednostranná nahluchlost těžkého stupně až 12 % 12.000,- 84.000,- 500.000,-
Oboustranné poruchy labyrintu až 50 %: 50.000,- 350.000,- 500.000,-
Oboustranné hluchoty jako následek úrazu až 40 % 40.000,- 280.000,- 400.000,-

 

…a pro změnu obrázek stavby ucha, pro lajdáky v hodinách biologie.

Zde si můžete nastudovat, co všechno spadá do tabulky pojištěných úrazů. Zdaleka se nejedná pouze o ruce a sluch! Vaše zdravotní potíže navíc mohou možná úspěšně napravit na Poliklinice Národní. Máte u nich jako naši zákazníci MusicDok exklusivní slevu. Neřeší skutečně nic jiného, než zdravotní problémy hudebních profesionálů. Komu důvěřovat víc!

V případě, že nastane smrt pojištěného následkem úrazu mimo Českou republiku, pojištění je stále platné a bude vyplaceno pojistné plnění dle pravidel uvedených v pojistných podmínkách. Pojištění kryje riziko smrt následkem úrazu a trvalé následky úrazu. Tento typ pojištění se nevztahuje na obecnou smrt, či smrt následkem dlouhotrvající nemoci.

  • Podívejte se také na F&Q, kde najdete konkrétní odpovědi na otázky, které možná máte.
  • Vyhodnocení procent trvalých následků pro vás může zajistit ošetřující lékař.

Pokud byste si přáli, rádi Vám v MusicDok pomůžeme zajistit ještě vyšší připojištění Vámi preferovaných částí těla nebo dalších preferovaných rizik (invalidita v důsledku nemoci, nebo úrazu apod.) nad rámec Vašeho členství. Stačí nám napsat na kbehan@okgroup.cz, nebo info@musicdok.com